Ubytovanie / accommodation

Horský Hotel Kráľova studňa

Odporúčame zarezervovať ubytovanie z kapacitných dôvodov čím skôr.

na termín 5.-9.9.2024 (prípadne podľa vlastného uváženia)

pri ubytovaní ch uvádzajte v poznámke F3F alebo "modelári".

Izby su 2,3,4,5,6- lôžkové, bolo dobré zaplniť izby, aby neboli volné lôžka.


We recommend booking accommodation as soon as possible due to capacity reasons.

for the period 5-9/9/2024 (or at your own discretion)

when checking in, mention them in the note F3F or "modellers".

The rooms have 2,3,4,5,6 beds, it was good to fill the rooms so that there are no free beds.


https://www.kralovastudna.com/

Veľa ďalších penziónov a hotelov nájdete v okolí Banskej Bystrice

You can find many other guesthouses and hotels in the vicinity of Banská Bystrica